Boże Ciało

20 czerwca o godzinie 11.00 rozpoczęła się Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa.

Po mszy świętej parafianie razem z dziećmi rocznicowymi, strażą pożarną OSP Zawada oraz z członkiniami Żywego Różańca wzięli udział w procesji teoforycznej ulicami Kościuszki i Sobieskiego. W tym roku ołtarze przygotowali Państwo Wtulich, Wolscy, Perlińscy oraz OSP Zawada. Przy ostatniej stacji został odśpiewany hymn Te Deum laudamus, po którym proboszcz udzielił Bożego Błogosławieństwa wszystkim zgromadzonym.

Bóg zapłać wszystkim, którzy pomagali w organizacji święta, a także dla pana Mirosława Mortonia, który zawsze jest do dyspozycji parafii. Również i w tym roku pomógł w nagłośnieniu procesji.