Godzina Miłosierdzia Bożego

11 kwietnia (niedziela) w naszym kościele parafialnym o godzinie 15 rozpoczęła się Godzina Miłosierdzia Bożego.

Rozpoczęła się ona uroczystym wniesieniem relikwii Św. Siostry Faustyny Kowalskiej. Zostały one umieszczone w nawie Obrazu Miłosierdzia Bożego. Później nastąpiło wystawienie Najświętszego Sakramentu i rozpoczęła się modlitwa.

Wierni modlili się między innymi Koronką do Miłosierdzia Bożego, Litanią do Św. Faustyny oraz Litanią do Miłosierdzia Bożego. Pomiędzy modlitwami były odczytywane zapiski z Dzienniczka Siostry Faustyny, a kapłan błogosławił relikwiami każdą ze zgromadzonych osób. Na zakończenie odbyło się błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.