OGŁOSZENIE

W związku z wieloma zapytaniami o występujące braki w wyszukiwarce grobów na prośbę osoby, która katalogowała wszystkie groby informujemy, że zostały one dodane poprawnie, jednakże w związku z tym, że dane te były wprowadzane ręcznie mogły pojawić się różne drobne literówki w nazwiskach lub imionach, które powodują, że dany grób nie wyświetla się poprawnie co jest zupełnie normalne przy tego typu pracach.

Aby usunąć te braki prosimy aby takie problemy zgłaszać w następujący sposób:

Na kopercie prosimy napisać imię i nazwisko osoby zgłaszającej problem + nr kontaktowy.
Do koperty należy włożyć kartkę, na której prosimy napisać:

– IMIĘ I NAZWISKO zmarłej osoby
– DATĘ ŚMIERCI zmarłej osoby
– LOKALIZACJA GROBU (jeśli jest możliwe odszukanie według załączonej poniżej mapki) w przypadku braku numeru grobu lub problemów z jego ustaleniem prosimy o podanie danych sąsiedniego grobu (nazwisko, lokalizacja grobu

Mapkę najlepiej wyświetlić w nowym oknie w pełnej rozdzielczości dla lepszej widoczności numerów.