ODPUST PARAFIALNY PIOTRA I PAWŁA

W sobotę 29 czerwca w naszym kościele parafialnym odbyła się uroczysta msza święta z okazji odpustu parafialnego – Piotra i Pawła. Na mszy świętej uczestniczyło dużo wiernych z naszej parafii, ale także goście. Mszę Świętą celebrował ks. kanonik Stanisław Sikora – długoletni proboszcz Parafii Św. Marii Magdaleny w Radomsku.

Czytaj dalej

Boże Ciało

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, która przypadła w tym roku 30 maja zgromadziła w naszym kościele parafialnym jak zawsze dużo wiernych. Wierni w czasie mszy świętej modlili się o Boże Błogosławieństwo dla dzieci oraz dla ich rodziców z prośbą o dary Ducha Świętego oraz za wszystkich parafian.

Czytaj dalej

NABOŻEŃSTWA MAJOWE w dni powszednie o 17.30, w niedziele i święta o 15.45. Zapraszam do modlitwy.

Msza Święta na Śliwakowie

7 kwietnia 2024 r. w niedzielę Miłosierdzia Bożego, mieszkańcy Śliwakowa, a także i przybyli goście, zebrali się przy kapliczce, aby uczestniczyć w uroczystej Mszy Świętej, którą odprawił Ksiądz Proboszcz Robert. Msza Święta została odprawiona w intencji rodzin mieszkających w Śliwakowie, za dzieci, młodzież i za chorych. Ksiądz Robert odczytał także listę zmarłych, którzy kiedyś byli tu razem z nami, a dziś są już w przed obliczem Miłosiernego Boga. Dziękujemy Bogu za cudną pogodę, która towarzyszyła nam w tę piękną niedzielę Miłosierdzia Bożego.

TRIDUUM PASCHALNE

Serdecznie zapraszam wszystkich czcigodnych Parafian i naszych Gości do udziału w tych świętych dniach Misterium Męki i Zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa. Zapraszam do adoracji w Ciemnicy i Grobie oraz do uczestniczenia w poszczególne dni w Liturgiach Wielkiego Czwartku, Piątku i Soboty. Już teraz życzę Wszystkim bogatych przeżyć duchowych oraz błogosławieństwa w gronie rodzinnych spotkań. Niech nas nie zabraknie w naszym Kościele przy NASZYM PANU. Gdyby nie Jego męka, śmierć, a nade wszystko ZMARTWYCHWSTANIE czymże byłaby nasza wiara? W tych niespokojnych czasach niech nam towarzyszy nasz Pan i Jego i zarazem nasza Przenajświętsza Matka Boża. Szczęść Boże, ks. proboszcz Robert Woźniak.

WIELKI CZWARTEK (28.03.2024)
18:00   Msza Święta dziękczynna za dar Eucharystii (po Mszy Św. odprowadzenie Pana Jezusa do Ciemnicy i adoracja do godz. 22.00)

WIELKI PIĄTEK (29.03.2024)
Adoracja od godz. 7.00 aż do Drogi Krzyżowej
17:00   SPOWIEDŹ ŚWIĘTA
17:30   DROGA KRZYŻOWA
18:00   LITURGIA WIELKIEGO PIĄTKU (po Liturgii adoracja przy Grobie do godz. 22.00)

WIELKA SOBOTA (30.03.2024)
Adoracja od godz. 7.00 do godz. 19.00
09:00   POŚWIĘCENIE POKARMÓW
10:00   POŚWIĘCENIE POKARMÓW
11:00   POŚWIĘCENIE POKARMÓW
12:00   POŚWIĘCENIE POKARMÓW
(Wszystkie poświęcenia będą w naszym kościele parafialnym w Zawadzie. Po każdym poświęceniu pokarmów będzie okazja do skorzystania ze Spowiedzi Świętej oraz adoracji Pana Jezusa w Grobie)
19:00   LITURGIA WIELKIEJ SOBOTY – w intencji Parafian

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO (31.03.2024)
06:00   Uroczysta Rezurekcja wraz z procesją ku czci Zmartwychwstałego Chrystusa Pana
11:00 † za Henryka BILIŃSKIEGO
16:00
† za Janinę w 5 r. śm., Antoniego, Edwarda ŚLIWAKOWSKICH; Marię, Stanisława, Ryszarda, Henryka BORKÓW

PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY (01.04.2024)
08:30 † za Stefana, Mariannę, Michalinę, Mikołaja MENDAKÓW; Jana, Katarzynę, Ryszarda TURKÓW; Wiesławę DUDĘ
11:00 † za Józefę, Stanisława, Artura ŚLIWAKOWSKICH; Zofię, Irenę, Stefana GONERÓW
16:00
† za Elżbietę HALKIEWICZ w 2 r. śm.; zm. z rodz. RACHWALIKÓW i MIROWSKICH

Niedziela Palmowa

Szósta niedziela Wielkiego Postu nazywana jest Niedzielą Palmową, czyli Męki Pańskiej, i rozpoczyna obchody Wielkiego Tygodnia.

Liturgia Kościoła wspomina tego dnia uroczysty wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy, o którym mówią wszyscy czterej Ewangeliści, a także rozważa Jego Mękę. To właśnie w Niedzielę Palmową ma miejsce obrzęd poświęcenia palm i uroczysta procesja do kościoła. Podczas każdej Mszy św., zgodnie z wielowiekową tradycją czyta się opis Męki Pańskiej (według relacji Mateusza, Marka lub Łukasza – Ewangelię św. Jana odczytuje się w Wielki Piątek).

Poświęcone palmy wierni zanoszą do domów i zawieszają najczęściej pod krzyżem. Ma to z jednej strony przypominać zwycięstwo Chrystusa, a z drugiej wypraszać Boże błogosławieństwo dla domowników. Popiół zaś z tych palm w następnym roku zostaje poświęcony i użyty w obrzędzie Środy Popielcowej.

Środa popielcowa

Według obrzędów katolickich tego dnia kapłan posypuje głowy wiernych popiołem. Obrzęd ten ma miejsce w czasie liturgii słowa po homilii i zastępuje akt pokuty. Kapłan ze złożonymi rękami zachęca najpierw wiernych, by zjednoczyli się z nim w modlitwie błagalnej o poświęcenie popiołu.

W Środę Popielcową katolików obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych (od 14. roku życia) i post ścisły (między 18. a 60. rokiem życia), czyli ograniczenie liczby posiłków do dwóch lekkich i jednego do syta w ciągu dnia. Popielec nie jest dniem wolnym od pracy.