NABOŻEŃSTWA MAJOWE w dni powszednie o 17.30, w niedziele i święta o 15.45. Zapraszam do modlitwy.

Msza Święta na Śliwakowie

7 kwietnia 2024 r. w niedzielę Miłosierdzia Bożego, mieszkańcy Śliwakowa, a także i przybyli goście, zebrali się przy kapliczce, aby uczestniczyć w uroczystej Mszy Świętej, którą odprawił Ksiądz Proboszcz Robert. Msza Święta została odprawiona w intencji rodzin mieszkających w Śliwakowie, za dzieci, młodzież i za chorych. Ksiądz Robert odczytał także listę zmarłych, którzy kiedyś byli tu razem z nami, a dziś są już w przed obliczem Miłosiernego Boga. Dziękujemy Bogu za cudną pogodę, która towarzyszyła nam w tę piękną niedzielę Miłosierdzia Bożego.

TRIDUUM PASCHALNE

Serdecznie zapraszam wszystkich czcigodnych Parafian i naszych Gości do udziału w tych świętych dniach Misterium Męki i Zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa. Zapraszam do adoracji w Ciemnicy i Grobie oraz do uczestniczenia w poszczególne dni w Liturgiach Wielkiego Czwartku, Piątku i Soboty. Już teraz życzę Wszystkim bogatych przeżyć duchowych oraz błogosławieństwa w gronie rodzinnych spotkań. Niech nas nie zabraknie w naszym Kościele przy NASZYM PANU. Gdyby nie Jego męka, śmierć, a nade wszystko ZMARTWYCHWSTANIE czymże byłaby nasza wiara? W tych niespokojnych czasach niech nam towarzyszy nasz Pan i Jego i zarazem nasza Przenajświętsza Matka Boża. Szczęść Boże, ks. proboszcz Robert Woźniak.

WIELKI CZWARTEK (28.03.2024)
18:00   Msza Święta dziękczynna za dar Eucharystii (po Mszy Św. odprowadzenie Pana Jezusa do Ciemnicy i adoracja do godz. 22.00)

WIELKI PIĄTEK (29.03.2024)
Adoracja od godz. 7.00 aż do Drogi Krzyżowej
17:00   SPOWIEDŹ ŚWIĘTA
17:30   DROGA KRZYŻOWA
18:00   LITURGIA WIELKIEGO PIĄTKU (po Liturgii adoracja przy Grobie do godz. 22.00)

WIELKA SOBOTA (30.03.2024)
Adoracja od godz. 7.00 do godz. 19.00
09:00   POŚWIĘCENIE POKARMÓW
10:00   POŚWIĘCENIE POKARMÓW
11:00   POŚWIĘCENIE POKARMÓW
12:00   POŚWIĘCENIE POKARMÓW
(Wszystkie poświęcenia będą w naszym kościele parafialnym w Zawadzie. Po każdym poświęceniu pokarmów będzie okazja do skorzystania ze Spowiedzi Świętej oraz adoracji Pana Jezusa w Grobie)
19:00   LITURGIA WIELKIEJ SOBOTY – w intencji Parafian

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO (31.03.2024)
06:00   Uroczysta Rezurekcja wraz z procesją ku czci Zmartwychwstałego Chrystusa Pana
11:00 † za Henryka BILIŃSKIEGO
16:00
† za Janinę w 5 r. śm., Antoniego, Edwarda ŚLIWAKOWSKICH; Marię, Stanisława, Ryszarda, Henryka BORKÓW

PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY (01.04.2024)
08:30 † za Stefana, Mariannę, Michalinę, Mikołaja MENDAKÓW; Jana, Katarzynę, Ryszarda TURKÓW; Wiesławę DUDĘ
11:00 † za Józefę, Stanisława, Artura ŚLIWAKOWSKICH; Zofię, Irenę, Stefana GONERÓW
16:00
† za Elżbietę HALKIEWICZ w 2 r. śm.; zm. z rodz. RACHWALIKÓW i MIROWSKICH

Niedziela Palmowa

Szósta niedziela Wielkiego Postu nazywana jest Niedzielą Palmową, czyli Męki Pańskiej, i rozpoczyna obchody Wielkiego Tygodnia.

Liturgia Kościoła wspomina tego dnia uroczysty wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy, o którym mówią wszyscy czterej Ewangeliści, a także rozważa Jego Mękę. To właśnie w Niedzielę Palmową ma miejsce obrzęd poświęcenia palm i uroczysta procesja do kościoła. Podczas każdej Mszy św., zgodnie z wielowiekową tradycją czyta się opis Męki Pańskiej (według relacji Mateusza, Marka lub Łukasza – Ewangelię św. Jana odczytuje się w Wielki Piątek).

Poświęcone palmy wierni zanoszą do domów i zawieszają najczęściej pod krzyżem. Ma to z jednej strony przypominać zwycięstwo Chrystusa, a z drugiej wypraszać Boże błogosławieństwo dla domowników. Popiół zaś z tych palm w następnym roku zostaje poświęcony i użyty w obrzędzie Środy Popielcowej.

Środa popielcowa

Według obrzędów katolickich tego dnia kapłan posypuje głowy wiernych popiołem. Obrzęd ten ma miejsce w czasie liturgii słowa po homilii i zastępuje akt pokuty. Kapłan ze złożonymi rękami zachęca najpierw wiernych, by zjednoczyli się z nim w modlitwie błagalnej o poświęcenie popiołu.

W Środę Popielcową katolików obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych (od 14. roku życia) i post ścisły (między 18. a 60. rokiem życia), czyli ograniczenie liczby posiłków do dwóch lekkich i jednego do syta w ciągu dnia. Popielec nie jest dniem wolnym od pracy.

XXIII Dzień Papieski

15 października 2023 r. organizowanego w niedzielę poprzedzającą rocznicę wyboru kard. Karola Wojtyły na papieża, obchodzić będziemy XXIII Dzień Papieski, który w tym roku przebiegać będzie pod hasłem „Św. Jan Paweł II. Cywilizacja życia. Organizatorem wydarzenia jest Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Jak co roku, Dniu Papieskiemu towarzyszy zbiórka pieniędzy na edukację i rozwój młodych zdolnych osób z małych miejscowości. Zebrane środki pomagają nowemu pokoleniu uczyć się, studiować i w pełni rozwijać swoje możliwości, aby mieć tę pasję życia.

O G Ł O S Z E N I E !
Informujemy, że od 1 października 2023 niedzielne popołudniowe Msze Święte będą odprawiane o godzinie 16.00!

ŁOWICKA PIESZA PIELGRZYMKA MŁODZIEŻOWA NA JASNĄ GÓRĘ

12 sierpnia do naszej miejscowości już po raz 28 zawitała Łowicka Piesza Pielgrzymka Młodzieżowa na Jasną Górę. Zawada jest przedostatnim punktem noclegowym dla pątników. Jak co roku wieczorem odbyły się apele w grupach, a następnego dnia odbyła się msza święta, której przewodniczył ksiądz Jacek Zieliński. Homilię wygłosił ks. Jarosław Łękarski – ojciec duchowny ŁPPM. W jej słowach zwrócił uwagę na postawę św. Piotra – ufności i pokory, nauki zaufania i prawdziwego oddania Chrystusowemu prowadzeniu. [źródło: ŁPPM]

Relację foto-wideo zarówno z wizyty w Zawadzie jak i z całej tegorocznej pielgrzymki można znaleźć na oficjalnej stronie: ŁPPM