TRIDUUM PASCHALNE

Serdecznie zapraszam wszystkich czcigodnych Parafian i naszych Gości do udziału w tych świętych dniach Misterium Męki i Zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa. Zapraszam do adoracji w Ciemnicy i Grobie oraz do uczestniczenia w poszczególne dni w Liturgiach Wielkiego Czwartku, Piątku i Soboty. Już teraz życzę Wszystkim bogatych przeżyć duchowych oraz błogosławieństwa w gronie rodzinnych spotkań. Niech nas nie zabraknie w naszym Kościele przy NASZYM PANU. Gdyby nie Jego męka, śmierć, a nade wszystko ZMARTWYCHWSTANIE czymże byłaby nasza wiara? W tych niespokojnych czasach niech nam towarzyszy nasz Pan i Jego i zarazem nasza Przenajświętsza Matka Boża. Szczęść Boże, ks. proboszcz Robert Woźniak.

WIELKI CZWARTEK (28.03.2024)
18:00   Msza Święta dziękczynna za dar Eucharystii (po Mszy Św. odprowadzenie Pana Jezusa do Ciemnicy i adoracja do godz. 22.00)

WIELKI PIĄTEK (29.03.2024)
Adoracja od godz. 7.00 aż do Drogi Krzyżowej
17:00   SPOWIEDŹ ŚWIĘTA
17:30   DROGA KRZYŻOWA
18:00   LITURGIA WIELKIEGO PIĄTKU (po Liturgii adoracja przy Grobie do godz. 22.00)

WIELKA SOBOTA (30.03.2024)
Adoracja od godz. 7.00 do godz. 19.00
09:00   POŚWIĘCENIE POKARMÓW
10:00   POŚWIĘCENIE POKARMÓW
11:00   POŚWIĘCENIE POKARMÓW
12:00   POŚWIĘCENIE POKARMÓW
(Wszystkie poświęcenia będą w naszym kościele parafialnym w Zawadzie. Po każdym poświęceniu pokarmów będzie okazja do skorzystania ze Spowiedzi Świętej oraz adoracji Pana Jezusa w Grobie)
19:00   LITURGIA WIELKIEJ SOBOTY – w intencji Parafian

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO (31.03.2024)
06:00   Uroczysta Rezurekcja wraz z procesją ku czci Zmartwychwstałego Chrystusa Pana
11:00 † za Henryka BILIŃSKIEGO
16:00
† za Janinę w 5 r. śm., Antoniego, Edwarda ŚLIWAKOWSKICH; Marię, Stanisława, Ryszarda, Henryka BORKÓW

PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY (01.04.2024)
08:30 † za Stefana, Mariannę, Michalinę, Mikołaja MENDAKÓW; Jana, Katarzynę, Ryszarda TURKÓW; Wiesławę DUDĘ
11:00 † za Józefę, Stanisława, Artura ŚLIWAKOWSKICH; Zofię, Irenę, Stefana GONERÓW
16:00
† za Elżbietę HALKIEWICZ w 2 r. śm.; zm. z rodz. RACHWALIKÓW i MIROWSKICH