Najserdeczniejsze życzenia imieninowe dla naszego przyjaciela ks. dr Jarosława, dużo zdrowia, radości i uśmiechu,
Niech wiara staje się coraz bardziej gorliwa,
A głoszone słowo coraz głębiej wpada do serc wiernych.
Samych pogodnych dni!

Życzą parafianie